Coaching

Ludzie pojawiają się u mnie z sytuacjami związanymi albo z ich rozwojem osobistym, albo z wyzwaniami, z którymi radzą sobie nie do końca tak, jak by chcieli. Ostatnio wspierałem członków zarządu firmy produkującej samochody w przygotowaniu, zapadającego w pamięć i skłaniającego do refleksji, wystąpienia publicznego. Pomagałem nauczycielom znaleźć porozumienie z nastolatkami, szukałem z menadżerami różnorodnych dróg do tworzenia motywujących miejsc pracy. Niejednokrotnie podczas sesji, zagadnienia dotyczące życia zawodowego przechodzą w te prywatne, albo zaczynamy od kontaktu z dzieckiem, a kończymy na relacji z przełożonym.

Uczestników sesji coachingowych wspieram w realizacji siebie jako części zespołu, bez względu na zajmowaną pozycję, w organizacji pracy własnej czy pracy zespołu. Wspólnie szukamy tego, co wzmacnia ich podczas procesu podejmowania decyzji oraz w docieraniu do kwintesencji codziennego, prowadzonego przez nich biznesu. Razem odnajdujemy pokłady chęci i energii do tworzenia satysfakcjonującej i z lekkością wykonywanej pracy.

Coachingowe spotkania z klientami opieram na doświadczeniach zdobytych w Studium Coachingu K-Training Klausa Karstaedta. Drugim fundamentem mojej pracy jest NVC (Nonviolent Communication) Marshalla Rosenberga, którego uczyłem się na warsztatach w Polsce, Niemczech oraz USA. Trzecia silna podbudowa w pracy jako coach, to doświadczenia zdobyte podczas dwuletniego programu EURO LIFE (Learning & Integration Full Embodiment) Roberta Gonzalesa.

Dzięki praktyce oraz wielowymiarowemu korzystaniu z poznanych i doświadczonych przeze mnie ćwiczeń, uczestnikom sesji pomagam doświadczyć i zrozumieć rolę informacji płynących z ich własnego ciała. Stwarzam przestrzeń, by odnaleźli, poczuli i wyzwolili energię potrzebną do codziennego działania na polu zawodowym i prywatnym. Jako trenera biznesu oraz coacha, fascynuje mnie znajdowanie i usprawnianie sposobów komunikowania się z innymi oraz sobą samym, prowadzących do życia jakiego chcemy.

Zapraszam do kontaktu